Kịch bản vòng quay may mắn phát coupon/voucher

900,000

Kịch bản này có thể áp dụng cho mọi loại đối tượng khách hàng với mục đích tăng tương tác khách hàng với page, tạo phễu thu hút khách hàng… áp dụng cho các cá nhân, doanh nghiệp đã có sẵn danh sách Coupon.

Nhận sản phẩm trong email ngay sau khi thanh toán.


Hãy tích vào checkbox phía dưới để nhận được ưu đãi đặc biệt trong tương lai