Kịch bản mini Game viral đuổi hình bắt chữ 3 level ahachat

300,000450,000

Kịch bản chatbot mini game đuổi hình bắt chữ này có 3 level. Mỗi level có 10 câu hỏi. Khách hàng sẽ trả lời hết từng level để đặt đến level tiếp theo. Bạn có thể đặt phần thưởng tại cuối mỗi level. Ở giữa các câu hỏi bạn có thể chèn quảng cáo của bạn vào để tăng hiệu quả kinh doanh.

Nhận sản phẩm trong email ngay sau khi thanh toán.
Xóa


Hãy tích vào checkbox phía dưới để nhận được ưu đãi đặc biệt trong tương lai