Hệ thống affiliate, cộng tác viên qua chatbot

2,000,000 1,600,000

Kịch bản rất thích hợp cho các shop/ doanh nghiệp muốn triển khai mô hình affiliate hay cộng tác viên.

Các chức năng:

  • Đăng ký cộng tác viên
  • Kịch bản bán hàng
  • Báo trạng thái đơn hàng
  • Check hoa hồng
  • File quản lý đơn hàng
  • File quản lý ctv
  • Thông báo trạng thái đơn hàng cho khách hàng và CTV
Nhận sản phẩm trong email ngay sau khi thanh toán.


Hãy tích vào checkbox phía dưới để nhận được ưu đãi đặc biệt trong tương lai