Hana.ai – Chatbot marketing & sale automation

299,000

Điểm mạnh của hana.ai:

  • Có live chat tốt, tổng hợp được nhiều fanpage
  • Có phần phân loại trạng thái khách hàng.
  • Có phễu để quản lý khách hàng
  • Phân nhân viên chat

Điểm yếu:

  • Các gói ít tiền bị hạn chế nhiều tính năng và giá cao
  • Gói cao cấp nhất mới có thể sử dụng API để kết nối với hệ thống bên ngoài (999k/tháng)
  • Các gói thường không có chatbot viral
Nhận sản phẩm trong email ngay sau khi thanh toán.


Hãy tích vào checkbox phía dưới để nhận được ưu đãi đặc biệt trong tương lai